Prihlásiť
 
한국인
Facebook Facebook
 
 

 
 

Jazykové kurzy

Vyučovanie u nás je moderné a živé, pretože nás naša práca baví. Či už je to nemčina, angličtina, franzúština, slovenčina alebo iné jazyky.

 
 
 

Firemné kurzy

Špecializujeme sa na výučbu a preklady v rôznych špecifických odboroch, ako napr. stavebníctvo, ekonomika, obchod, bankovníctvo, strojárska výroba a ďalšie.

 

 
 

Preklady a tlmočenie

Pri prekladoch kladieme dôraz hlavne na jazykovú presnosť, faktickú správnosť a zrozumiteľnosť, pri tlmočení zasa na odbornosť, profesionalitu, skúsenosti a dôslednú prípravu.

 
 

E-learning

Výučba jazykov pre tretie tisícročie

Flexibilita
+
Komunikácia
+
Multimédiá
=
Efektivita
 

Jazyková škola PARNAS umožňuje svojim študentom využívať najmodernejší systém výučby nazývaný e-learning. Všetci naši klienti majú prostredníctvom internetu prístup k multimediálnemu vzdelávaciemu obsahu vrátane videí a zvukových nahrávok. Náš on-line systém im tiež umožňuje jednoducho cez internet organizovať štúdium a komunikovať s lektormi.

 

O našej škole

PARNAS - flexibilná jazyková škola
PARNAS - flexibilná jazyková škola
PARNAS - flexibilná jazyková škola

Naša jazyková škola pôsobí na trhu jazykového vzdelávania od roku 2004. Za obdobie dvanástich rokov sme mali čas a priestor nazbierať potrebné skúsenosti ako v oblasti výučby cudzích jazykov, tak aj v oblasti ich organizácie a na poli obchodných vzťahov. Postupne sme dospeli k tomu, že sa pre nás stala prvoradou stabilita. To znamená, že dlhodobo spolupracujeme s menším počtom stabilných a silných firiem, ktorým sa však neustále prispôsobujeme a vychádzame v ústrety ich stále sa meniacim potrebám.