Jazyková škola

  • Naša jazyková škola pôsobí na trhu jazykového vzdelávania od roku 2004. Za obdobie dvanástich rokov sme mali čas a priestor nazbierať potrebné skúsenosti ako v oblasti výučby cudzích jazykov, tak aj v oblasti ich organizácie a na poli obchodných vzťahov. Postupne sme dospeli k tomu, že sa pre nás stala prvoradou stabilita. To znamená, že dlhodobo spolupracujeme s menším počtom stabilných a silných firiem, ktorým sa však neustále prispôsobujeme a vychádzame v ústrety ich stále sa meniacim potrebám.  • Ďalej pod pojmom stabilita chápeme tiež stabilný tím lektorov, s ktorými spolupracujeme dlhodobo. Našim lektorom umožňujeme ďalšie vzdelávanie, zabezpečujeme pre nich vedľajšie učebné materiály a najmä aktívny kontakt s cudzím jazykom formou konverzácií s native lektormi.  • Pod podtitulkom flexibilná sa skrýva naša schopnosť prispôsobiť sa klientovi, či už v pláne výučby, mieste alebo čase. Plán výučby prispôsobíme jeho požiadavkám, miesto si vyberie klient sám, u neho, alebo v  priestoroch PARNAS-u a časovo sa klientovi prispôsobíme aj tým, že zrušené hodiny zo strany klienta neúčtujeme, len posunieme dĺžku trvania kurzu.  • Hlavnou prioritou pre nás je naučiť študenta v danom jazyku komunikovať a tejto priorite je prispôsobený aj učebný plán, ktorý vypracuje lektor po vzájomnom pohovore so študentom, so zameraním najmä na problémové oblasti toho ktorého jazyka a konverzáciu.  • Snažíme sa viesť výučbu na vysokej úrovni a v dobrej kvalite, aby naši študenti odchádzali z hodín spokojní a s pocitom, že pre seba niečo urobili a vhodne investovali svoj drahocenný čas a v neposlednom rade aj financie svojho zamestnávateľa.

Google PageRank

12.marca 2016 prebehla posledná aktualizácia.
DUIMagic.net